سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: نامشخص
فرمت: نامشخص
وضعیت دریافت: درون سازمانی

پیکره گفتار محاوره‌ای زبان فارسی امروز

  • قیمت: نامشخص

    دریافت داده
معرفی: 

پیکرۀ گفتار محاوره‌ای زبان فارسی، شامل ۳۵۰ ساعت دادۀ گفتاری است که به‌صورت سیگنال اکوستیکی از فارسی‌زبانان داوطلب در موقعیت‌های مختلف ارتباطی با هدف تحقیقات کاربردی و آموزش و آزمون سامانه‌های محاوره‌ای ضبط شده است و در سطح نوبت و پاره‌گفتار نشانه‌گذاری می‌شود. خروجی‌های پیکره شامل پرونده شرکت‌کنندگان بر حسب سن، جنسیت، لهجه، میزان تحصیلات، نوع سیاق، مدت زمان گفتمان، پرونده‎‌های صوتی و شبکۀ متنی متناظر، پروندۀ متنی نشانه‌گذاری نوشتاری، پروندۀ واژگان پیکره و مستندات پیکره است.

*اطلاعات ارجاع: 

بی‌جن‌خان، م. (۱۳۹۵). پیکرۀ گفتار محاوره‌ای زبان فارسی امروز. مجموعه مقالات دومین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای. تهران: نشر نویسه پارسی.

اطلاعات انتشار:

ناشر
پژوهشگر(ان) طرح
شرایط استفاده

برای دریافت داده یا کسب اطلاعات بیشتر با ناشر(ان) تماس حاصل فرمایید.

مجوز
نامشخص
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۷-۱۱-۰۳
شناسه
P3961004
آمار بازدید
۴۶۶۰

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎