انواع پیکره‌ها (داده‌های متنی و غیرمتنی زبانی) را به عنوان مجموعۀ داده‌های زبانی می‌شناسیم. پایگاه پیکره‌گان با هدف ایجاد شرایط مناسب برای اشتراک‌گذاری مجموعه داده‌های زبانی و دسترسی آسان پژوهشگران به این مجموعه داده‌ها ایجاد شده است. همچنین از طریق این پایگاه می‌توانید با تیم پژوهشی پیکره‌گان در تماس باشید. این تیم با سابقۀ موفق در تولید مجموعه داده‌های زبانی، آمادهٔ ارائهٔ مشاوره و انجام سفارش‌های تولید داده است.

فرم زیر امکان جستجو و دسترسی به بیش از ۸۰ مجموعه دادۀ پیکره‌ای را برای شما فراهم می‌آورد:

عرضۀ

داده‌های شما به طیف گسترده‌ای از مشتریان به همراه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی

ثبت محصول شما

برای انتشار و عرضه به متقاضیان پروژه‌های پردازش زبان طبیعی

مشاوره و ترویج

همراه با پایش نقشه راه، تولید داده‌های زیرساختی و انتشار آنها

سفارش تولید

انواع داده‌های زبانی و انجام آنها توسط تیمی مجرب و آموزش‌دیده