سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: نامشخص
فرمت: نامشخص
وضعیت دریافت: درون سازمانی

پیکره گروه‌های نحوی استاندارد برای تجزیه سطحی جملات فارسی

  • قیمت: نامشخص

    دریافت داده
معرفی: 

پیکرهٔ حاضر شامل تعداد ۸۴۰۰ جملهٔ برگرفته از پیکرهٔ متنی زبان فارسی است که در قالب استاندارد تجزیه نحوی سطحی یا همان فرمت IOB برچسب‌گذاری شده است. گروه‌های برچسب‌خورده در این پیکره به ترتیب فراوانی عبارتند از گروه اسمی، گروه حرف اضافه، گروه فعلی، گروه حرف ربط، گروه قیدی، گروه حرف اضافه پسین (را)، گروه صفتی و گروه لیست. تجزیهٔ سطحی نسبت به تجزیهٔ کامل سریع‌تر است و در پردازش زبان طبیعی کاربردهای بسیاری دارد.

*اطلاعات ارجاع: 

حسین‌نژاد، ش.، امامی آزادی، ط.، شکفته، ی. (۱۳۹۴). تهیۀ پیکرۀ گروه‌های نحوی استاندارد برای تجزیۀ سطحی جملات فارسی. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای. تهران: نشر نویسه پارسی.

اطلاعات انتشار:

ناشر
پژوهشگاه توسعه فناوری پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی
شرایط استفاده

برای دریافت داده یا کسب اطلاعات بیشتر با ناشر(ان) تماس حاصل فرمایید.

مجوز
نامشخص
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۴-۱۱-۲۴
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۷-۱۱-۰۳
شناسه
D3941124a
آمار بازدید
۶۵۷۹

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎