سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: نامشخص
فرمت: نامشخص
وضعیت دریافت: برون سازمانی

پیکره موازی انگلیسی-فارسی تهران

معرفی: 

پیکرهٔ موازی انگلیسی-فارسی تهران (TEP) مجموعه‌ای است حاوی بیش از ششصدهزار جملهٔ هم‌ترازشده انگلیسی و فارسی که از زیرنویس ۱۶۰۰ فیلم استخراج شده‌اند. این پیکره در آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی دانشگاه تهران تهیه شده است و در ماشین‌های ترجمه و دیگر سیستم‌های پردازش زبان طبیعی کاربرد دارد.

*اطلاعات ارجاع: 

Pilevar, M.‎‎ T.‎‎, Faili, H.‎‎, Pilevar, A.‎‎ H.‎‎ (2011)‎‎.‎‎ TEP: Tehran English-Persian Parallel Corpus.‎‎ In Proceedings of the 12th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing (CICLing'11), ۶۸-۷۹, Tokyo, Japan.‎(دریافت)

اطلاعات انتشار:

ناشر
دانشگاه تهران
مجوز
اختصاصی
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۲-۰۲-۱۴
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۸-۰۲-۰۳
شناسه
D3920214a
آمار بازدید
۹۷۹۵

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎