سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: نامشخص
فرمت: نامشخص
وضعیت دریافت: برون سازمانی

پیکره موازی انجیل

معرفی: 

پیکرۀ موازی انجیل پیکرۀ موازی چندزبانه است که تلاش شده حداکثر تعداد زبان‌ها را دربرگیرد. این پیکره در زبان‌های متفاوت (از جمله زبان فارسی) تقریباً در سطح جمله هم‌تراز شده‌ ولی مواردی هم وجود داشته که دو جمله در یک زبان تبدیل به یک جمله در زبانی دیگر شده است. این پیکره در فرمت XML است.

*اطلاعات ارجاع: 

Christodouloupoulos, C.‎ and Steedman, M.‎ (2015)‎.‎ A Massively Parallel Corpus: The Bible in 100 Languages.‎ Lang Resources and Evaluation,  49 (2)‎: ۳۷۵.-۳۹۵. doi.org/10.‎1007/s10579-014-9287-y (دریافت)

اطلاعات انتشار:

ناشر
پژوهشگر(ان) طرح
مجوز
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۷-۱۰-۲۴
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۸-۰۲-۲۹
شناسه
P3971024a
آمار بازدید
۳۵۰۲

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎