سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: نامشخص
فرمت: نامشخص
وضعیت دریافت: برون سازمانی

پیکره صوتی-تصویری فارسی AVA II

  • قیمت: نامشخص

    دریافت داده
معرفی: 

پیکرۀ صوتی-تصویری فارسی AVA II پیکره‌ای است که بر اساس اصول زبان‌شناختی و آواشناسی جمع‌آوری شده است. در این پیکره، از زوایای روبرو و نیمرخ و از لب‌های افراد به هنگام صحبت کردن تصویربرداری شده است. از این پیکره در بازشناسی گفتار صوتی-تصویری می‌توان استفاده کرد. 

*اطلاعات ارجاع: 

Bastanfard, A.‎, Fazel, M.‎, Kelishami, A.‎, and Aghaahmadi, M.‎ (2010)‎.‎ The Persian linguistic-based Audio-Visual Data Corpus, AVA II, considering coarticulation.‎ Advances in multimedia modeling.‎ In: Boll S, Tian Q, Zhang L, Zhang Z, Chen Y-P ‪(Eds.‎)‬, Lecture notes in computer science, vol 5916, (pp 284–294‏).‎ Springer, Berlin.‎ (دریافت)

اطلاعات انتشار:

ناشر
پژوهشگر(ان) طرح
شرایط استفاده

برای دریافت داده یا کسب اطلاعات بیشتر با ناشر(ان) تماس حاصل فرمایید.

مجوز
نامشخص
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۷-۱۰-۱۸
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۸-۰۲-۲۹
شناسه
P3971018a
آمار بازدید
۳۰۵۶

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎