سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: ۱.۰۹ MB
فرمت: data
وضعیت دریافت: درون سازمانی

پی.سی.ای.سی ۲۰۰۸ (پیکره مرجع ضمیر)

معرفی: 

پیکرۀ پی.سی.ای.سی ۲۰۰۸ (PCAC-2008 Persian Coreferentially Annotated Corpus) مجموعه‌ای است شامل ۳۱ متن برگرفته از پیکرۀ بی‌جن‌خان که در آن نزدیک‌ترین مرجع اسمی ۲۰۷۹ ضمیر مشخص شده است. دسترسی به اطلاعات مربوط به مرجع ضمیر در بسیاری از کاربردهای پردازش زبان طبیعی چون ترجمۀ ماشینی، پرسش و پاسخ خودکار و خلاصه‌سازی خودکار دارای اهمیت است.

*اطلاعات ارجاع: 

Moosavi, N.‎ S.‎, and Ghassem-Sani, Gh.‎ (2009)‎.‎ A Ranking Approach to Persian Pronoun Resolution.‎ Advances in Computational Linguistics.‎ Research in Computing Science, 41, ۱۶۹-۱۸۰. (دریافت)

اطلاعات تکمیلی: 

اطلاعات انتشار:

ناشر
پژوهشگر(ان) طرح
مجوز
اختصاصی
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۴-۰۴-۰۶
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۷-۱۱-۰۳
شناسه
D3940406a
آمار بازدید
۶۵۶۰

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎