سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: نامشخص
فرمت: نامشخص
وضعیت دریافت: برون سازمانی

پایگاه داده صوتی-تصویری فارسی شریف

  • قیمت: نامشخص

    دریافت داده
معرفی: 

پایگاه دادۀ صوتی-تصویری فارسی شریف (SFAVD) شامل صوت، تصویر چهره و فریم‌هایی از لب‌ها به هنگام ادای هر جمله و همچنین بردارهای (vectors) صوتی و تصویری است. در این پیکره، بیشتر واژه‌های کاربردی، همۀ آواها و هجاها در سطح جمله وجود دارند. از این پیکره می‌توان در لب‌خوانی و همچنین تشخیص گفتار صوتی و تصویری استفاده نمود.

*اطلاعات ارجاع: 

Naraghi, Z.‎ and Jamzad, M.‎ (2013)‎.‎ SFAVD: Sharif Farsi Audio Visual Database.‎ Information and Knowledge Technology Conference ‪(IKT)‬, Shiraz.‎

اطلاعات انتشار:

ناشر
پژوهشگر(ان) طرح
شرایط استفاده

برای دریافت داده یا کسب اطلاعات بیشتر با ناشر(ان) تماس حاصل فرمایید.

مجوز
نامشخص
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۷-۱۰-۱۸
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۸-۰۲-۳۱
شناسه
P3971018c
آمار بازدید
۳۳۶۹

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎