سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: نامشخص
فرمت: نامشخص
وضعیت دریافت: برون سازمانی

مجموعه صفات دارای برچسب قطبیت (لکسی‌پرس)

معرفی: 

لغت‌نامهٔ احساس لِکسی‌پِرس (LexiPers)، شامل زیرمجموعه‌ای از واژگان نسخهٔ دوم فارس‌نت است که با روشی خودکار و با سه برچسب مثبت، منفی و خنثی برچسب‌گذاری شده‌اند. فاز اول این پروژه در حال حاضر به اتمام رسیده و طی فازهای بعدی، کیفیت برچسب‌های فعلی بهبود داده خواهد شد. هرچند، طی فاز اول، به عنوان بخشی از فرایند ابتدایی پروژه، کلیه مجموعه‌های ترادف دارای نقش صفت، تعداد ۴۲۶۱ مجموعه، به صورت دستی و با هوش انسانی تحت عنوان مجموعه دانه (seed set) برچسب‌گذاری شده‌اند. این مجموعه دانه می‌تواند به عنوان یک استاندارد طلایی (gold standard) و حتی یک مجموعه دانه اولیه برای توسعه و یا آزمودن سیستم‌های برچسب‌گذاری لغات و دسته‌بندی اسناد مورد استفاده قرار گیرد. ذکر این نکته نیز ضروری است که هر ورودی در این مجموعه، شناسه متناظر (synset id) در مجموعه فارس‌نت را نیز به همراه خود دارد، بنابراین به راحتی می‌توان مجموعه متناظر هر ورودی در این مجموعه دانه در فارس‌نت را یافت. ناشران این لغت‌نامه آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی دانشگاه صنعتی شریف و گروه پردازش زبان طبیعی دانشگاه گیلان هستند.

*اطلاعات ارجاع: 

Sabeti, B.‎, Hosseini, P.‎, Ghassem-Sani, Gh.‎ R.‎ and Mirroshandel, S.‎ A.‎ (2016)‎.‎ Lexipers: An ontology based sentiment lexicon for Persian.‎ In ۲nd Global Conference on Artificial Intelligence ‪(GCAI)‬, 41, ۳۲۹–۳۳۹.

اطلاعات انتشار:

ناشر
دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیلان
شرایط استفاده

جهت دسترسی به این مجموعه می‌توانید درخواست خود را با ذکر مقطع تحصیلی/موقعیت فعلی، دانشگاه/موسسه/شرکت/سازمان مربوطه و هدف استفاده از مجموعه به آدرس ایمیل pdr.hosseini[at]gmail[dot]com (پدرام حسینی) ارسال نمایید.

مجوز
اختصاصی
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۶-۱۰-۰۴
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
شناسه
P3961004
آمار بازدید
۸۱۳۱

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎