سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: نامشخص
فرمت: نامشخص
وضعیت دریافت: برون سازمانی

مجموعه داده پلگدت فارسی ۲۰۱۶

معرفی: 

از آنجا که امروزه دسترسی به مطالعات و نتایج آنها از طریق اینترنت آسان شده است، استفادۀ مجدد از این منابع اینترنتی کار دشواری نیست. دادۀ پلگدت فارسی (Persian PlagDet2016) مجموعه داده‌ای برای تشخیص دستبرد علمی (plagiarism detection) است. این پیکره شامل جفت‌سندهایی است که یکی از آنها سند اصلی و دیگری سند تقلبی است.

*اطلاعات ارجاع: 

Asghari, H.‎, Mohtaj, S.‎, Fatemi, O.‎, Faili, H.‎, Rosso, P.‎, Potthast, M.‎ (2018)‎.‎ Algorithms and Corpora for Persian Plagiarism Detection.‎ In: Majumder, P.‎, Mitra, M.‎, Mehta, P.‎, Sankhavara, J.‎ (eds.‎) FIRE 2016.‎ Lecture Notes in Computer Science, 10478, ۶۱–۷۹. Springer, Cham.‎ https://doi.org/10.‎1007/978-3-319-73606-8_5

اطلاعات انتشار:

ناشر
پژوهشگر(ان) طرح
مجوز
بدون مجوز
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۷-۰۳-۰۶
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۸-۰۲-۰۹
شناسه
P3970306c
آمار بازدید
۳۲۷۳

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎