سبد خرید شما

فرهنگ ظرفیت معنایی افعال زبان فارسی

معرفی: 

در فرهنگ ظرفیت معنایی افعال زبان فارسی حدود ۱۴ هزار فعل زبان فارسی (شامل افعال ساده، مرکب ترکیبی، مرکب انضمامی، گروهی، استعاری) گردآوری و فهرست شده‌اند. در این مجموعه ظرفیت‌های معنایی هر فعل (موضوع‌های آن فعل) مشخص و معرفی شده‌اند. هر فعل ساده یا غیرساده ممکن است دارای چند معنای متفاوت یا مرتبط، استعاری یا غیراستعاری باشد. بر این اساس برای هر صورت فعلی تمامی senseهای معنایی نیز در نظر گرفته و معرفی شده است.

*اطلاعات ارجاع: 

Mirzaei, A.‎‎, and Moloodi, A.‎‎ (2015)‎‎.‎‎ The PropBank-Based Persian Semantic Valency Lexicon.‎‎ In International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories ‪‪(TLT14)‬, ۲۸۴.

اطلاعات انتشار:

ناشر
دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی
مالکیت معنوی
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)
مجوز
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۶-۱۲-۲۰
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۷-۱۱-۲۹
شناسه
P961220a
آمار بازدید
۵۴۸۴

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎