سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: نامشخص
فرمت: نامشخص
وضعیت دریافت: برون سازمانی

فرهنگ املایی خط فارسی

معرفی: 

دادهٔ حاضر نسخهٔ دیجیتال فرهنگ املايى خطّ فارسى بر اساس دستور خطّ فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. ازآنجاكه به‌خاطر سپردن تمام قواعدى كه در دستور خطّ فارسى مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسى آمده براى همگان امكان‌پذير نيست و ازسوى‌ديگر، عموم نويسندگان، اعم از محققان، نثرنويسان، شاعران، ويراستاران، روزنامه‌نگاران، منشيان و غيره، هنگام نوشتن كلمات مركّب و مشتق و بعضى كلمات دواملايى يا سه‌املايى دچار ترديد می‌شوند، فرهنگستان راه چاره را در آن ديد كه دست به انتشار يک فرهنگ املايى مبتنى بر قواعد دستور خطّ فارسى بزند و املاى كلماتى را كه در اين دستور به‌عهدۀ سليقه و ذوق نويسندگان گذاشته‌ بود، تاآنجاكه امكان دارد، بيشتر قاعده‌مند سازد يا شيوه مرجّح خود را در مواردی که کلمه دواملایی است، در آن بگنجاند. ازاين‌رو، مقرر شد که گروه دستور زبان فارسى مجموعه‌ای از كلمات رايج فارسى امروز را با قواعد دستور خطّ فارسى منطبق و منتشر کند.

*اطلاعات ارجاع: 

صادقى، ع. ا. و زندى مقدّم، ز. (۱۳۹۴). فرهنگ املايى خطّ فارسى. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسى.

اطلاعات انتشار:

ناشر
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
مجوز
بدون مجوز
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۱-۱۲-۰۳
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۷-۱۲-۰۸
شناسه
D3911203c
آمار بازدید
۸۱۸۸

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎