سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: نامشخص
فرمت: نامشخص
وضعیت دریافت: برون سازمانی

دادگان دایفونی فارسی

  • قیمت: نامشخص

    دریافت داده
معرفی: 

واحد پایهٔ مورد استفاده در دادگان صوتی برای بازسازی رایانه‌ای گفتار باید به گونه‌ای انتخاب شود كه اولاً حجم حافظهٔ معقولی را اشغال كند، یعنی تعداد واحدهای آوایی مطلوب باشد و ثانیاً بتوان گذرهای آوایی را در دادگان پوشش داد. از جمله واحدهایی كه با هدف تأمین این شرایط، تعریف و مورد استفاده قرار می‌گیرد، دایفون است. دایفون عبارت است از نیمهٔ پایدار یك آوا تا نیمهٔ پایدار آوای بعدی. دایفون از دو نیم‌آوای به‌هم‌چسبیده تشكیل می‌شود، البته باید درنظر داشت كه این تركیب شامل تركیب سكوت و نیم‌آوا نیز می‌باشد. با این تعریف انواع دایفون‌های زبان فارسی شامل توالی‌های cc، cv، vc، -c، c- ، v- و -v است، كه «-» به معنای سكوت می‌باشد. در دادگان دایفونی فارسی که در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم تهیه شده است، تعداد ۹۶۶ دايفون وجود دارد.

*اطلاعات ارجاع: 

اسلامی، م.، شیخ‌زادگان، ج.، احمدی‌نیا، ز.، و بهرامی راد، ع. (۱۳۸۸). مراحل و نحوهٔ تهیهٔ دادگان‌های صوتی هجایی و دایفونی برای سامانهٔ تبدیل متن به گفتار فارسی. دوفصل‌نامه علمی-پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها، (۱۲)، ۳–۱۲. (دریافت)

اطلاعات انتشار:

ناشر
پژوهشکده پردازش هوشمند علائم
شرایط استفاده

برای دریافت داده یا کسب اطلاعات بیشتر با ناشر(ان) تماس حاصل فرمایید.

مجوز
نامشخص
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۲-۰۶-۱۶
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۷-۱۱-۰۳
شناسه
D3920616a
آمار بازدید
۷۴۸۰

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎