سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: نامشخص
فرمت: نامشخص
وضعیت دریافت: برون سازمانی

دادگان تلفنی اعداد متصل

  • قیمت: نامشخص

    دریافت داده
معرفی: 

دادگان تلفنی اعداد متصل زبان فارسی شامل داده‌های ضبط‌شدهٔ تلفنی از اعداد فارسی به صورت متصل است و مشتمل بر ۱۱۰ گوینده می‌باشد كه هر یك تقریباً ۷۰ رشتهٔ عددی را بیان كرده‌اند. هر رشتهٔ عددی جداگانه برچسب‌دهی شده است. آزمایش‌های متنوعی كه به وسیلهٔ شنوندگان مختلف بر روی این دادگان صورت گرفته، كیفیت دادگان از نظر قابل فهم بودن برای استفاده‌كنندگان انسانی و همچنین صحت برچسب‌گذاری دادگان را تضمین كرده است. از این دادگان در سیستم‌های بازشناسی گفتار پیوسته استفاده می‌شود. با به كارگیری این دادگان، دقت بازشناسی اعداد متصل تلفنی بیش از ۹۷٪ بوده است.

*اطلاعات ارجاع: 

فاضل، ا.، ثامتی، ح.، و بحرانی، م. (۱٣٨۴). طراحی و تهیه دادگان تلفنی اعداد متصل زبان فارسی و استفاده از آن در یك سیستم بازشناسی خودكار گفتار مبتنی بر كلمه. ارائه‌شده در سیزدهیمن كنفرانس مهندسی برق ایران، زنجان. (دریافت)

اطلاعات انتشار:

ناشر
عصر گویش‌پرداز
شرایط استفاده

برای دریافت داده یا کسب اطلاعات بیشتر با ناشر(ان) تماس حاصل فرمایید.

مجوز
نامشخص
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۳-۰۴-۱۴
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۷-۱۱-۰۳
شناسه
D3930414a
آمار بازدید
۸۵۴۸

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎