سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: نامشخص
فرمت: نامشخص
وضعیت دریافت: درون سازمانی

داده کسره اضافه زبان فارسی

معرفی: 

با آنکه کسرۀ اضافه در زبان فارسی بازنمایی صوری ندارد و به بیانی در صورت‌بندی زبانی، وزنه‌‌ای به شمار نمی‌رود، اما به لحاظ کارکردی بسیار ضروری و حائز اهمیت است. دسترسی به اطلاعات مربوط به کسرهٔ اضافه در داده‌های زبانی کمک شایانی در پردازش زبان در سطوح مختلف و از جمله تجزیه نحوی جملات می‌کند. برای تهیۀ پیکرۀ کسرۀ اضافه زبان فارسی، حدود سی‌هزار جملۀ زبان فارسی که پیشتر اطلاعات صرفی، نحوی و گزاره‌های معنایی نیز روی آن نشسته بود، دیده شد و به صورت دستی کسرۀ اضافه روی آن قرار گرفت.

*اطلاعات ارجاع: 

Nourian, A.‎, Rasooli,  M.‎ S.‎, Imany, M.‎ and Faili, H.‎ (2015)‎.‎ On the Importance of Ezafe Construction in Persian Parsing.‎ Accepted in the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2015), Beijing, China. (دریافت)

اطلاعات تکمیلی: 

این داده صرفاً حاوی لایهٔ اطلاعات مربوط به کسره اضافه است و به منظور دریافت خود پیکرهٔ وابستگی باید جداگانه اقدام کنید.

اطلاعات انتشار:

ناشر
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)
مجوز
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۵-۰۸-۱۶
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۹-۰۷-۰۸
شناسه
P3950816
آمار بازدید
۵۴۹۴

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎