ارائه پیشنهاد

گروه پژوهشی پیکره‌گان این آمادگی را دارد تا در راستای توسعه خط و زبان فارسی، انواع محصولات پیکره‌گانی را تولید نماید. شما می‌توانید با پیشنهاد تولید پیکره‌هایی که در زبان فارسی کمبود آنها حس می‌شود، این گروه را در تحقق اهداف توسعه‌ای زبان حمایت نمایید. تیم پژوهشی پیکره‌گان از پیشنهادهای شما استقبال می‌کند.

مشخصات پیکره
مشخصات متقاضی
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎