دربارهٔ ما

مجموعه داده‌های زبانی (شامل انواع پیکره و واژگان) امروزه از منابع مهم در طرح‌های مختلف پردازش ماشینی زبان (مانند سامانه‌های ترجمهٔ ماشینی، پرسش و پاسخ خودکار، خلاصه‌سازی متون، تبدیل متن به گفتار و بالعکس، استخراج اطلاعات و ...) و همچنین پژوهش‌های زبانی پیکره‌بنیاد هستند. پایگاه پیکره‌گان با توجه به ضرورت ایجاد پایگاهی برای اشتراک‌گذاری مجموعه داده‌های زبانی و همچنین اهمیت دسترسی آسان پژوهشگران به داده‌ها راه‌اندازی شده است.

علاوه بر آن تیم پژوهشی پیکره‌گان با سابقۀ موفق در تولید پیکره‌های زبان فارسی ضمن آنکه تولید پیکره‌های جدیدتر را در دستور کار دارد و هم‌اکنون نیز مشغول ساخت چندین پیکره است، برای دریافت سفارش و تولید پیکره‌های مورد نیاز شما نیز آمادگی لازم را دارد.

بنابراین اگر می‌خواهید

به بخش‌های مختلف پایگاه پیکره‌گان مراجعه کنید.

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎