سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: نامشخص
فرمت: نامشخص
وضعیت دریافت: برون سازمانی

فارس‌نت

معرفی: 

فارس‌نت (وردنت عمومی زبان فارسی) پایگاه دانشی است كه حاوی اطلاعات در مورد واژه‌ها و ترکیبات زبان (مفاهیم)، اطلاعات نحوی آنها و روابط معنایی میان آنها است. نسخۀ اول فارس‌نت شامل بیش از ۱۷هزار مدخل واژگانی از مقوله‌های اسم، فعل و صفت است. روابط تحت پوشش در این نسخه روابط درون‌مقوله‌ای مطرح در وردنت انگلیسی (نسخه ۲٫۱) می‌باشد و قابلیت اتصال به وردنت‌های دیگر از طریق نگاشت به وردنت پرینستون نسخۀ ۳٫۰ را نیز داراست. نسخه دوم فارس‌نت شامل بیش از ۳۰ هزار مدخل واژگانی از مقوله‌های اسم، فعل، صفت و قید است. علاوه بر روابط درون‌مقوله‌ای مطرح در وردنت انگلیسی (نسخه ۲٫۱)، پنج رابطه میان‌مقوله‌ای نیز مفاهیم را به هم پیوند می‌دهد و علاوه بر ویژگی‌های در نظر گرفته شده برای واژه‌ها، ویژگی‌های نحوی، ساخت‌واژی و آوایی به واژه‌ها و قاب و ساختار آرگومانی به افعال افزوده شده است. مجموعه فارس‌نت توسط آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی دانشگاه شهید بهشتی و با حمايت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) تهيه شده است.

*اطلاعات ارجاع: 

Shamsfard, M.‎, Hesabi, A.‎, Fadaei, H.‎, Mansoory, N.‎, Famian, A.‎, Bagherbeigi, S.‎, Fekri, E.‎ and et al.‎ (2010)‎.‎ Semi Automatic Development of Farsnet;‎ the Persian Wordnet.‎ Proceedings of 5th Global WordNet Conference (GWA2010).‎ Mumbai, India. (دریافت)

اطلاعات انتشار:

ناشر
مركز تحقيقات مخابرات ايران
مجوز
اختصاصی
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۲-۰۱-۱۹
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۷-۱۱-۰۳
شناسه
D3920119a
آمار بازدید
۱۴۲۱۹

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎